About
News
Fellowships
Fellows
Donations
Books
Press
Contacts

Poets

Mikhail Aizenberg
Timur Kibirov
Vladimir Strochkov
Elena Shvarts
Nikolay Baytov
Boris Khersonsky
Nikolay Zvyagintsev
Maria Stepanova
Dmitry Vedenyapin
Alexander Belyakov
Mikhail Eremin
Elena Fanailova
Mikhail Yeremin
Sergei Stratanovsky

Artists

Olga Florenskaya
Semyon Faibisovich
Nikita Alexeev
Dmitry Tsvetkov
Dmitry Kaminker
Vadim Zakharov
Georgy Litichevsky
Vladimir Shinkarev
Ivan Govorkov
Vera Khlebnikova
Andrey Filippov
Diana Machulina
Natalia Pershina Yakimanskaya (Glyuklya)

   

 
  © 2006 JBMFF
All rights reserved.

info@josephbrodsky.org